Amerykańskie władze wprowadziły 21 grudnia 2015 obowiązek rejestracji wszelkich bezzałogowych maszyn o masie powyżej pół kilograma.

Read More